Kalendarium

fredag
28
augusti

MIS styrelsemöte (10-12)

tordag
17
september

Utbildning 1 - Värdeskapande revisioner

Läs mer »

Årets första MIS utbildning inriktar sig på värdet med revisioner och hur vi kan skapa bättre och effektivare verksamheter med revisionen som verktyg. Utbildningen kommer bli helt digitalt på Teams men vi kommer att jobba i små grupper och dela erfarenheter från våra respektive verksamheter. Missa inte tillfället att få höra vad forskningen inom värdeskapande revisioner säger, få med er mycket praktiska tips och få tillfälle att träffa andra MISare så här i isoleringens tider.

Välkomna!

Plats: Elektroniskt via Teams

Föreläsare: Stefan Larsson (MIS/6D Sustainability AB), Magnus Rignell (MIS/RISE), Mia Stenborg (MIS/Folktandvården) och Jan Lenning (forskare Chalmers).

Pris: Deltagaravgift för medlemmar 2.500 kr exkl. moms. Icke medlemmar i MIS 4.500 kr exkl. moms, faktureras i samband med anmälan. För dig som ännu inte är medlem i MIS, bli medlem och få den lägre avgiften samt första årets medlemskap gratis.

Anmäl på: https://dinkurs.se/68366

Agenda:

08.30 Välkomnande och genomgång av dagen

09.00 Vad säger forskningen om Värdeskapande revisioner? (Jan Lenning)

10.00 Åtta hinder på vägen mot värdeskapande revisioner (Stefan Larsson)

11.00 Grupparbete; vilka är utmaningarna inom just er verksamhet?

11.45 Lunch

13.00 Förbättringsdagar – revision i grupp (Mia Stenborg)

14.00 Processrevision – hur säkerställer vi att processerna är effektiva? (Magnus Rignell)

15.00 Grupparbete; hur skriver man en värdeskapande avvikelse/observation?

15.45 Avslutning/Summering (16.00 – slut)

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

fredag
2
oktober

MIS styrelsemöte (10-12)

tisdag
10
november

Utbildning 2 - Hållbarhetsrevision (inkl. Höstmöte)

Läs mer »

Boka dagen.

Plats och agenda kommer senare.

Plats: Stockholm (se länk till utb.), Stockholm,

fredag
4
december

MIS styrelsemöte (10-12)