Nyheter

MIS Ledningssystem på plats

Efter ett intensivt arbete det senaste året är nu äntligen MIS ledningsystem på plats. I detta arbete har även våra medlemmar varit delaktiga bland annat i arbetet med att ta fram policy, mål och processkarta.

Ni hittar systemet genom att logga in på medlemssidorna. När internrevision genomförts (sker vid årsmötet 21 mars) kommer systemet göras tillgängligt för all besökare här på hemsidan.