Partners

Med MIS-godkända utbildningar

 • CANEA (www.canea.se)
  CANEA har fått två utbildningar MIS-godkända:
  Intern miljörevision ISO 14001
  ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course
  Utbildningarna uppfyller MIS utbildningskrav och teorimomenten för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS 1)
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS 2)

 • RSM&CO (https://www.rsmco.se)
  RSM&CO har kurserna GRUNDLÄGGANDE MILJÖLEDNING och INTERNREVISION AV LEDNINGSSYSTEM MIS-godkända. Utbildningarna uppfyller tillsammans MIS utbildningskrav och teorimomenten för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)

 • STF Ingenjörsutbildningar AB (www.stf.se)
  STF har kurserna KVALITETS- och MILJÖLEDNING och INTERNREVISION - KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ MIS-godkända.
  Utbildningarna uppfyller tillsammans MIS utbildningskrav och teorimomenten för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)

 • Yggdrasil Miljömanagement AB (www.yggdrasilmiljo.se)
  Yggdrasil har kursen REVISIONSKURS MIS-godkänd. Utbildningen uppfyller MIS utbildningskrav och teorimoment för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)