7. Förbättringar

Senast uppdaterad: 2018-12-31
Dokumentägare: Ordförande/Magnus Rignell

7.1 Avvikelser och korrigerande åtgärder

Avvikelser och fel i ledningssystemet dokumenteras som en avvikelse, avvikelser är av följande typer:

  • avvikelser i huvudprocessen eller annan MIS process
  • avvikelser från uppfyllande av lagkrav och andra bindande krav
  • reklamationer eller synpunkter från intressenter (medlemmar och revisionsintresserade personer)
  • när skriven arbetsrutin inte överensstämmer med verkligheten
  • när skriven arbetsrutin inte tillämpas 
  • avvikelser vid internrevisioner

Aktuella avvikelser dokumenteras och behandlas löpande av styrelsen.

>>Avvikelse-logg internrevision 2018

7.2 Ständig förbättring

Ständig förbättring arbetas med dagligen och följs upp i ledningens genomgång.