Bli medlem

Gå med i ett aktivt nätverk med revisorskollegor

Som medlem i MIS får Du tillgång till ett aktivt nätverk med miljö- och hållbarhetsrevisorskollegor över hela Sverige, vår medlemstidskrift och reducerad avgift till utbildningar m.m.. Exempel på Vår medlemstidskrift kan du se här:

Missivet nr 2 - 2022

Som en extra medlemsservice till våra revisorer erbjuder MIS också en personlig inloggning till lagstiftningstjänsten Notisum som innehåller två färdiga listor med de vanligaste miljö- och arbetsmiljölagarna med kontrollfrågor. Uppdateringar ingår också.

Vem kan bli medlem

MIS är en intresseförening och ett nätverk för revisorer, internrevisorer, revisionsledare och andra intresserade som vill främja föreningens syfte. I MIS stadgar hittar du våra mål och villkoren som gäller för medlemskap.

Personligt medlemskap

Observera att ditt medlemskap är personligt och inte kan överlåtas till någon annan. Det innebär bland att du själv måste informera MIS kansli om du byter arbete eller arbetsplats.

Organisation som medlem

Även organisationer/företag kan vara medlemmar i MIS. Om en organisation är medlem så har denna en röst på årsmötet, oavsett hur många representanter från organisationen som är närvarande vid mötet. Organisationen har också fritt antal deltagare till årsmöte och andra fria aktiviteter samt att alla från organisationen får billigare deltagaravgift vid utbildningar.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor samt en avdragsgill serviceavgift på 560 kr +moms , totalt 900 kr. 

Medlemsavgiften för en organisation är:

  • 5 anställda – 1 500 kr per år
  • 6 - 50 anställda – 3 000 kr per år
  • >51 anställda – 5 000 kr per år

Summan faktureras när du/organisationen antagits som medlem. Du/ni får då ett medlemsnummer som alltid måste anges vid betalningen till vårt postgiro 417 78 87 – 9.

Pensionärer och studerande

Pensionär betalar bara medlemsavgift 150 kr/år. Studerande har gratis medlemskap. Om du är pensionär eller student var vänlig skriv in detta i meddelandefältet.

Ansökan om medlemskap

Vill du bli enskild medlem eller medlem som organisation/företag?