Bli medlem

Gå med i ett aktivt nätverk med revisorskollegor

Som medlem i MIS får Du tillgång till ett aktivt nätverk med miljö- och hållbarhetsrevisorskollegor över hela Sverige.

Vem kan bli medlem

MIS är en intresseförening och ett nätverk för revisorer, internrevisorer, revisionsledare och andra intresserade som vill främja föreningens syfte. I MIS stadgar hittar du våra mål och villkoren som gäller för medlemskap.

Personligt medlemskap

Observera att ditt medlemskap är personligt och inte kan överlåtas till någon annan. Det innebär bland att du själv måste informera MIS kansli om du byter arbete eller arbetsplats.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor samt en avdragsgill serviceavgift på 560 kr +moms , totalt 900 kr. Summan faktureras när du antagits som medlem. Du får då ett medlemsnummer som alltid måste anges vid betalningen till vårt postgiro 417 78 87 – 9.

Pensionärer och studerande

Pensionär betalar bara medlemsavgift 150 kr/år. Studerande har gratis medlemskap. Om du är pensionär eller student var vänlig skriv in detta i meddelandefältet.

Ansökan om medlemskap

* = Obligatoriska uppgifter

Personuppgifter

Kön:*

Intern/extern?*Jag har möjlighet att ta emot e-faktura

Frivilliga uppgifter

Fyll gärna i dessa uppgifter då det är viktigt att föreningen har god kunskap om medlemmarnas bakgrund. Genom att ha uppgifter om medlemmarnas utbildning och yrkeslivserfarenheter får MIS en profil över medlemmarna som är ett värdefullt underlag för att kunna utveckla verksamheten, t ex för att ge relevant vidareutbildning samt anordna nätverksträffar inom olika områden. Vi kan också visa utåt vilken samlad kompetens och kunskap som föreningen har att tillgå i olika sammanhang.

Jag är certifierad miljörevisor:

Säkerhetskod:
CAPTCHA code
Skriv in texten ovan: