MIS-godkänd miljörevisor

En kvalitetsstämpel

Lista över MIS-godkända miljörevisorer 2021-06-04»

De första fjorton MIS-godkända miljörevisorerna fick sina intyg den 21 januari 2004. 

MIS styrelse fick våren 2003 årsmötets uppdrag att jobba vidare med det förslag till kriterier för MIS-godkänd miljörevisor som diskuterades då. I augusti beslöt MIS styrelse vilka kriterier som ska gälla. Inte alla har råd eller behov av personcertifiering och vissa kan av olika skäl inte uppnå kraven. Ett MIS-godkännande kan för många revisorer vara ett steg på vägen mot personcertifiering. MIS anser också att det är viktigt med en fortlöpande debatt om miljö- och hållbarhetsrevisorns roll och kompetens.

MIS hoppas också att kriterierna ska få ett sådant genomslag att de kan användas i utbildningssammanhang som ett mål för vad en miljörevisor bör kunna. Idag kan det variera en hel del mellan olika utbildningsinstitut.

Interna revisorer

Många interna miljörevisorer har lång erfarenhet och gör ett väldigt bra jobb utan att deras kompetens synliggörs utanför verksamheten. För flera internt utsedda miljörevisorer kan MIS-godkänd miljörevisor vara en bekräftelse på den kompetens de besitter och betyda ett lyft för dem i deras yrkesroll som internrevisorer. För arbetsgivare eller kunder innebär också MIS-godkännandet ett kvitto på att revisorn har en allmän accepterad kompetens.

Hur gör man?

Gå igenom kriterierna nedan och säkerställ att du kan uppfylla kraven och ta fram de dokument som behövs. Fyll sedan i ansökan här »

Kriterier för MIS-godkänd miljörevisor

 1. Gymnasieutbildning
 2. Fyra års arbetslivserfarenhet (alternativt två år plus 80 poäng relevant akademisk utbildning)
 3. Ett års arbetslivserfarenhet inom relevant miljöområde
 4. Tre dagars revisorsutbildning
 5. Fyra fullständiga revisioner, minst fyra dagar på plats
 6. Kompetensutveckling, minst fem dagar, varav en dag ISO 14001 och två dagar miljölagar/regler
 7. Åtar sig att följa MIS etiska regler
 8. Två rekommendationer från yrkesrelaterade kontakter
 9. Medlem i MIS
 10. Vidimerad revisionsrapport, kompetensintyg
 11. Godkänner att MIS vid behov gör stickprov och tar referenser

 

Vad kostar det att bli MIS-godkänd miljörevisor?

Det är billigt att bli MIS-godkänd miljörevisor. Kostnaden är endast 2000:- för ett intyg som gäller i två år. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. För personcertifierade miljörevisorer är det gratis att bli MIS-godkänd miljörevisor.

Vad kostar det att förnya sitt MIS-godkännande?

Efter två år kan du förnya ditt MIS-godkännande i ytterligare två år. MIS tar ut en administrativ avgift på 600:- för förnyelsen av intyget. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. 
Det kostar ingenting att få intyget förnyat för den som är personcertifierad enligt ISO 19011.

Personcertifierad revisor

För särskilt kompetenta revisorer finns även möjligheter att bli personcertifierad enligt ISO 19011. De krav som gäller för personcertifiering finns i MIS tolkningsdokument för certifiering. Om du vill ta del av detta dokument, kontakta

När du skall förnya ditt diplom

När du ansöker om att förnya ditt diplom som MIS-Godkänd miljörevisor ska du skicka in följande  information till MIS kansli (uppgifterna avser tidsperioden efter det att du blev MIS-Godkänd miljörevisorer förra gången):

 • Antal genomförda revisioner.
 • Vilken typ av revisioner och vad de har omfattat.
 • Vilken roll du haft vid revisionerna.
 • Fortbildning under tidsperioden. Gör en kort förteckning över kurser, seminarier och utbildningar etc som du deltagit i.
 • Andra aktiviteter med bäring på miljörevision, exempelvis om du undervisat i miljörevision/miljöledning, har publicerat dig, att du deltagit i utveckling av standarder, etc.

Du behöver inte skicka in några revisionsrapporter eller andra verifikat. Det räcker med din redogörelse för vad du gjort.