Om MIS

MIS sprider kunskap om revision och hållbarhetsfrågor

MIS är medlemsföreningen för alla som använder revision som verktyg för att bidra till hållbar utveckling. MIS sprider kunskap om miljö- och hållbarhetsrevision och är ett stöd för revisorer och alla andra som arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. Vi arbetar genom fortbildning, information, erfarenhetsutbyte, standarder och nätverk.

MIS är föreningen för revisorer, internrevisorer, hållbarhetschefer, kvalitetschefer, miljö- och hållbarhetsstrateger/samordnare, konsulter, utbildare och alla andra som är intresserade av att bidra till hållbar utveckling. MIS har cirka 230 medlemmar.

Miljö- och hållbarhetsrevision för oss omfattar bland annat:

 • Miljö
 • Kvalitet
 • Arbetsrätt/Arbetsmiljö
 • Säkerhet
 • Energi
 • Mänskliga rättigheter
 • Antikorruption/mutor
 • Socialt ansvarstagande/CSR

Om verksamheten:

 • MIS är en intresseorganisation och drivs på ideell basis
 • MIS arbetar för att utveckla miljö- och hållbarhetsrevision genom utbildning, erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring.
 • MIS genomför vår- och höstmöten med intressanta föreläsare
 • MIS har ett eget medlemsblad, MISsivet, som utkommer 4 gånger per år och tar upp nyheter inom revisionsområdet.
 • MIS erbjuder sina medlemmar rabatterade utbildningar och föreläsningar.
 • MIS har egna etiska regler för revisorer som varje medlem i föreningen förbinder sig att följa.
 • MIS arbetar för att stärka medlemmarnas revisorsroll genom att erbjuda kvalitetskonceptet ”MIS-godkänd miljörevisor”.
 • MIS stödjer även de som vill bli personcertifierade enligt ISO 19011.
 • MIS kontrollerar och tredjepartsgranskar utbildningar till revisor/revisionsledare hos våra partners.
 • MIS erbjuder alla deltagare på en MIS godkänd kurs ett gratis medlemskap i MIS under 1 år.
 • MIS erbjuder sina medlemmar tillgång till medlemssidorna på hemsidan. Där hittar du presentationer från utbildningar och föredrag, fördjupningsmaterial och mycket mer.
 • MIS kommunicerar med medlemmarna via mail, LinkedIn och hemsida.

Länkar:

 Välkommen som medlem!