MIS Mål och Principer

Fokus på hållbarhetsfrågor

Vårt mål

Föreningen har som mål att verka för en kompetent och ändamålsenlig revision mot i första hand miljöområdet men också mot andra perspektiv inom hållbarhet som socialt ansvarstagande, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö.

Våra principer:

  • MIS ser miljö som en del av hållbarhetsarbetet men vi särskriver miljö och hållbarhet i föreningsnamnet för att visa att detta är våra verksamhetsområden.
  • MIS engagerar revisorer från alla typer av företag och organisationer och inom våra perspektiv.
  • MIS förordar ledningssystem och integrering av dessa system oavsett vilka discipliner eller ISO-standarder de baseras på.
  • Föreningen omfattar revision mot ISO-standarder men även alla andra relevanta revisionskriterier.