MISsivet

Tidning med allt om Miljö och Hållbarhetsrevision

Föreningens medlemsblad MISsivet utkommer fyra gånger per år. MISsivet startades redan 1991 och tar upp aktuella ämnen inom vårt yrkesområde, berättar om föreningens aktiviteter, möten, nätverksträffar och presenterar nya medlemmar. Tidningen distribueras till medlemmarna via E-post.

Vill du läsa tidningen, bli medlem så får du den automatiskt.

>> Bli medlem

>> Provläs nr 3, 2017

Redaktör:
Mikael Larsson
Tel: 0768-31 39 31