Hållbarhetsrevision

Begreppen “hållbarhet” och “hållbar utveckling” kan sägas karaktäriseras av att de är svåra att definiera och avgränsa. Den grundläggande definitionen av vad hållbar utveckling innebär – “utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN:s världskommission för miljö och utveckling, rapporten Vår gemensamma framtid, 1987) – kan fyllas med skiftande innehåll beroende på verksamhet.

Det saknas vedertagen definition för vad hållbarhetsrevision innebär, men för MIS omfattar hållbarhetsrevision revision mot samtliga områden som kan bidra till att hjälpa verksamheter i riktning mot hållbar utveckling.

Allmänt om revision enligt MIS »