Om miljö & hållbarhetsrevision

Miljö- och hållbarhetsrevisionen är ett viktigt och nödvändigt verktyg i miljö- och hållbarhetsarbetet för att objektivt värdera resultatet gentemot överenskomna revisionskriterier. Vid revisionen identifieras både starka och svaga sidor i arbetet.

Miljö- och hållbarhetsrevisionen:

  • jämför resultaten med kraven och målen
  • verifierar hur ständiga förbättringar uppnås
  • visar att organisationen arbetar seriöst med miljö- och hållbarhetsfrågor
  • ger ett viktigt beslutsunderlag
  • stärker organisationens trovärdighet på miljö- och hållbarhetsområdet.

Intern miljö -och hållbarhetsrevision kan utföras av egen personal eller av anlitad extern person. En extern revisor arbetar på uppdrag av någon annan än den som ska revideras. En kund kan t ex revidera en leverantör genom en extern revision.