Om miljö & hållbarhetsrevisorer

Miljö- och hållbarhetsrevisorns personliga egenskaper

En miljö- och hållbarhetsrevisor skall vara:

  • Etiskt rättvis, sanningsenlig, seriös, ärlig och diskret
  • Öppen & villig att beakta alternativa idéer eller synpunkter
  • Diplomatiskt taktfull i umgänge med människor
  • Observant och medvetet lägga märke till fysiska omgivningar och aktiviteter
  • Mottaglig och instinktivt medveten, samt ha förmåga att förstå situationer
  • Smidigt anpassar sig snabbt till olika situationer
  • Stabil och ihärdig, fokuserad mot att nå mål
  • Beslutsam och når slutsatser i rimlig tid grundade på logiskt resonemang och analys
  • Självständigt agerar och fungerar oberoende och samverkar på samma gång effektivt med andra

Ladda ner MIS etiska regler för revisorer