Partners

Med MIS-godkända utbildningar

 • CANEA (www.canea.se)
  CANEA har fått två utbildningar MIS-godkända:
  Intern miljörevision ISO 14001
  ISO 14001:2015 Auditor Conversion Training Course
  Utbildningarna uppfyller MIS utbildningskrav och teorimomenten för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS 1)
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS 2)

 • RAMBOLL (https://se.ramboll.com/)
  RAMBOLL har kurserna GRUNDLÄGGANDE MILJÖLEDNING och INTERNREVISION AV LEDNINGSSYSTEM MIS-godkända. Utbildningarna uppfyller tillsammans MIS utbildningskrav och teorimomenten för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)

 • Yggdrasil Miljömanagement AB (www.yggdrasilmiljo.se)
  Yggdrasil har kursen REVISIONSKURS MIS-godkänd. Utbildningen uppfyller MIS utbildningskrav och teorimoment för att bli MIS-godkänd miljörevisor.
  (LÄS GODKÄNNANDEBEVIS)