Nyheter

MIS får ny ordförande och styrelse

Under årsmötet nu i mars valdes en ny ordförande och därmed en ny styrelse jämför med förra året. Årsmöteförhandlingarna genomfördes i en mycket positiv anda och mötet kunde konstatera att föreningen har en mycket god ekonomi och det finns en stor fkus på medlemsnyttan i alla aktiviteter som genomförs.

Magnus Rignell lämnar över ordförandeklubban till Helene Cedertorn. Helene jobbar till vardags på Svenskaspel med compliancefrågor.

Nya styrelsen från vänster; Göran Sjöblom, Petra Michelsen, Stefan Larsson, Helene Cedertorn, Jonas Ammenberg, Hege Richter Jonsen, Lars-Erik Westergren, Mia Stenborg och Magnus Rignell (Maria Hedqvist, Ewa Cristiansson och Birgitta Westin saknas på bilden)

Magnus Rignell och Staffan Söderberg avtackades efter många års arbete på sin respektive poster i styrelsen med varsin present.