Nyheter

Nya stadgar

På ett extrainsatt årsmöte nu i veckan beslutade stämman om nya stadgar för MIS.

Ändringarna i stadgarna beslutades på den ordinarie årsstämman i april och bekräftades nu i tisdags (21-06-01) på den extrainsatta stämman. De stora förändringarna innebär:

Huvudpunkter:

  • Ändringar så att företag eller organisationer kan bli medlemmar och hur de ska hanteras vad gäller medlemskap, rösträtt och avgifter m.m.
  • Byte av begreppet ”nomineringskommitté” till ”valberedning” och borttagande av suppleanter till valberedningen (räcker med två till fyra ordinarie ledamöter)
  • Förtydligande av styrelsens mandat vad gäller innehållet i ett medlemskap
  • Ändring till krav på en revisor och en suppleant för revisorn

>>Läs de nya stadgarna här